Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 119
Kentsel Sit AlanI : 1
Doğal Sit Alanı : -
Tarihi Sit Alanı : 2

Toplam : 122

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 440

GENEL TOPLAM : 562