Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

- Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 5. ve geçici 11. Maddesi kapsamında çıkartılan 25.09.2021 tarih ve 31609 sayılı Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan yönetmelik kapsamında Belediyesinden veya özel idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan konaklama tesislerinin ilgili yönetmelik kapsamında ekindeki dilekçenin bilgisayar ortamında doldurularak ekleriyle birlikteCumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 100. Yıl Kültür Mekezi No: 11 Çankırı adresinde bulunan Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruların gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.


Bilgi için: 0(372) 213 15 08

Başvuru Dilekçesi

Basit Konaklama Tesislerin ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik