Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Köprüler


Bayramören Köprüsü:

İlçenin dışında Melan Çayı üzerinde kuruludur. İki gözlü, ayakları kesme taştan, diğer kısımları ahşaptandır. Üzerinden yayalar geçebilecek genişlikte inşa edilmiştir.    Kesme taş ayaklar üzerine kalasların bindirilmesi suretiyle farklı bir mimari tarzı vardır. Köprü, alaturka kiremit kaplı çatı ile örtülerek korunmuştur. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 100-150 yıllık olabileceği tahmin edilmektedir.Valiliğimizce yaptırılan köprü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Bayramören Köprüsü..jpgBayramören Köprüsü.jpg


Akbaş Köyü Köprüsü:


Çerkeş İlçesi'nde bulunan; Melan Çayı üzerine kurulu olan kesme taş köprü 
20. Yüzyıl başında  Çerkeşli Hacı Gökmen tarafından Safranbolulu ustalara yaptırılmıştır.

a8981ffc-6110-45ed-80a2-803a4fb04e60.jpgd362bfd2-4a6b-4751-9212-7a0505669f30.jpg

Çaylı Köyü Köprüsü:

Çerkeş İlçesi'nde bulunan;Melan Çayı üzerinde yer alan çatılı ve beş gözlü köprünün ayakları kesme taş, diğer kısımları ahşaptandır.  Çatısı alaturka ve alafranga kiremit 
kaplıdır. Hemen yanına yapılan yeni köprü sebebiyle kullanılmayan  köprünün zamanla  bir ucu ile kara bağlantısı da yıkılmıştır. Benzer özelliklerde ve kullanılabilir durumdaki bir diğer köprü de,  çayın akış istikametinde ve Çaylı Köprüsünün birkaç km.  aşağısında yer almaktadır.

DDY Köprüleri :

Kurşunlu ilçesi Gölüce, Kızılca ve Sumucak köyleri sınırları içinde yer alan kesme taş köprüler gerek mimarileri gerekse anıtsal büyüklükleri ile görenleri hayran bırakan güzelliklere sahiptir. 
Uzunluğu yaklaşık 100 m olan Gölüce Köprüsünün yüksekliği ise 75 m civarındadır. Biri yarım, dördü tam beş yuvarlak kemerlidir. Kemerleri taşıyan kare biçimli ayaklar alt kısmında kalın, ortada ince, üst kısımda ise yine kalın şekilde düzenlenmiştir.

DDY Gölüce Köprüsü.jpg

Kızılca Köprüsünde ortada bir büyük kemer yer almakta, kenarlarda ise dörder yarım kemer bulunmaktadır. Köprünün ayakları üzerine kurulduğu derenin yamaklarına tutturulmuştur.

DDY Kızılca Köprüsü.jpg

Devrez Köprü
de aynı teknikle yörede bol bulunan andezit taşının şekillendirilmesiyle kesme taştan yapılmıştır.  Ortada üç büyük tam kemer yer almakta, kıyılarda ise ikişer yarım kemer bulunmaktadır. Köprünün bir önemli özelliği ise kavisli olmasıdır. Tam kemerleri taşıyan ayaklar Y harfi şeklinde olup ortalarında yarım kemerler oluşturulmuştur.


DDY Devrez Köprüsü.jpg