Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yapraklı

   YAPRAKLI

 

   Çankırı'ya 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yapraklı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde panayırıyla ünlüydü. Söz konusu panayıra imparatorluk coğrafyasının çok uzak bölgelerinden bile tüccarların alış veriş yapmak üzere geldikleri bilinmektedir. Bu panayır, o dönemlerde yalnız Yapraklı'nın değil, Çankırı'nın da ekonomik hayatına canlılık getirmekteydi. Yapraklı Panayırı'ndan hemen sonra, müddeti üç gün olan bir panayır da Çankırı'da kuruluyor, Yapraklı'dan ayrılan tüccarlar başka bir panayıra ya da memleketlerine gitmeden önce Çankırı'ya uğrayarak alış veriş yapıyorlardı. İlçenin güney ve batı sınırları Çankırı merkez ilçe ile sınırlıdır. Kuzeyinde Ilgaz ve Kastamonu, doğusunda ise yine Kastamonu'nun bir kısmı ile Çorum İl sınırı bulunmaktadır. Toplam 719 km² yüzölçümü olan ilçede halk tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Büyük Yayla 1600-1700 metre yükseklikte bir turizm ve doğa cenneti gibidir.

 

   İlçe, Çankırı ilinin en eski yerleşim ve kültür merkezlerindendir. Birinci Dünya Savaşından önce İlçe merkezinde 3 tane medrese (Eşrefiye Medresesi, Fethiye Medresesi, Niyaziye Medresesi) bulunduğu bilinmektedir. Rivayetlere göre bu medreselerde 1000’in üstünde talebe öğrenim görmekte ve Fatih Medresesi’nde yetişmiş müderrisler tarafından ders vermekte idi.
   İlçenin köy ve kasabalarında Türk milli kültürü her türlü özellikleri ile günümüzde de yaşatılmaktadır. Yapraklı insanının gelenek ve görenekleriyle kaynaşmış olan dini inancı da günlük hayatı yönlendirici önemli bir unsurdur. Köylerimizde halen köy odaları bulunmakta, bu odalarda geleneksel Türk misafirperverliğinin en güzel örnekleri sergilenmektedir. Düğünlerde, bayramlarda vb. milli günlerde halkın birbirleri ile olan münasebetleri canlı bir şekilde devam etmektedir.

İlçe halkımızın bir araya geldiği Ahi Evran geleneğinin bir devamı olan Yaren kültürü Yapraklı merkezimiz ve köylerimizdeki en önemli sosyal ve kültürel etkinliktir.
Özellikle kış aylarında yanan yaren ocakları halkın bir arada yemek eşliğinde sohbet edip eğlendiği, aynı zamanda yardımlaşma ve ahlaki değerleri koruyan Osmanlı’daki Lonca kurumunun günümüzdeki güzel bir örneğidir.
   İlçe dağ ve yayla turizmi yönünden doğal bir zenginliğe sahiptir. Zengin orman örtüsü, yaylaları, şifalı suları ile kendine has tabiat güzellikleri mevcuttur. İlçe sahip olduğu yaylalar, doğal yapı ve yöre kültürü ile yayla turizmi konusunda bir potansiyele sahiptir.
Yaylaların bu pontasiyelini en güzel şekilde sergilemek adına ilçemizde her yıl geleneksel olarak "Yapraklı Yayla Kültür Turizm ve Yağlı Güreş Festivali" düzenlenmektedir. Yapraklı Belediye Başkanlığınca 2018 yılında 45. si düzenlenen Geleneksel Yapraklı Yayla Kültür Turizm ve Yağlı Güreş Festivali oldukça yoğun ilgi gördü.