Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şabanözü

   ŞABANÖZÜ

 

   İç Anadolu Bölgesi, Çankırı’ya 44 km’lik uzaklıkta İlçemiz, Orta, Kurşunlu, Korgun ve Eldivan ilçeleri ve Ankara ili ile komşudur. Orta Kızılırmak Bölümü içinde, Çankırı İli Merkezinin güneybatısında Aydos, Eldivan Dağları arasında Sanı Deresi vadisinde Müsellim, Taşlı Tepe, Sarımsakçı  ve Evliya Tepeleri arasında kurulmuştur. İlçenin güneyindeki düzlük oldukça geniş bir ova oluşturmuştur. Kuzeyde Kurşunlu; kuzey batıda Orta ve Çubuk, güneyde  Kalecik; doğusu Çankırı Merkez ile Eldivan ilçesi ile çevrilidir. Köyler genellikle tepe eteklerindedir.

605 Km2 yüzölçümlüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 1100 metredir. İlçe volkanik kayalardan Aglomera, Bazalt, Andezitten oluşan yamaçlarda ve Sanı Deresinde kurulmuştur. Saha İç Anadolu’nun  yüksek platolarından Kuzey Anadolu Sıra Dağlarına geçiş bölgesinde yer almaktadır. Kuzeybatıda Dumanlı ve Elden, batıda Yıldırım ve Aydos, doğuda Eldivan, kuzeydoğuda da Sanı en önemli yükselti ve dağlarıdır. Yükseltileri 1800-1950 metre arasındadır.

   Sanı ve Aydos belli başlı yaylalarıdır. Önceki yıllarda bu yaylalarda büyük çapta, yaz süresince kalınabilecek yayla evlerinin ve hayvan barınaklarının bulunduğu bilinmektedir. Ancak göç nedeni ile nüfusun hızla azalması ile birlikte yaylacılık da yok denecek kadar azalmıştır.

İlçe sınırları içerisinde 5 adet gölet mevcuttur. Bu göletler sulama ve hayvan içme suyu olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi Karaören Göletidir. Şabanözü ilçesine 6, Şabanözü-Orta karayoluna 2 km mesafede bulunan göletin çevresi çam ve meşe ağaçlarıyla çevrilidir. Oluşturduğu doğal güzellik nedeniyle mesire yeri olarak kullanılmaktadır.