Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yerel Etkinlik Yardım Başvuruları


Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlara İlişkin Başvuru

Yerel Yönetimler için:

 

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) Ek-1

3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi Ek-2

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.


Dernek ve Vakıflar için:

 

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) Ek-1

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. Ek-2

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.


Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin( hizmet yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura) sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili Bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne ermek zorundadır.


Ek-1-Proje Raporu 
Ek-2-İzin Belgesi Örneği