Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje ve Uygulama Yardımı Başvuruları

Projeler İçin istenen Belgeler


1 -Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

2-Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 

3-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Fotoğraflı  nüfus cüzdanı örneği,

6-Kanuni tebligat adresi istenir.


Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir.

Proje Uygulamaları İçin İstenen Belgeler


1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor.

2-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

3-Belediyelerden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

7-Kanuni tebligat adresi istenir.


Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir