Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Altyapı Yardım Başvuruları

Bakanlığımız yerel yönetimlerden gelen proje yapım ve mali yardım başvurularını bütçe imkanları doğrultusunda kabul etmektedir. Genel Müdürlüğümüz Proje İnşaat Daire Başkanlığı Teknik Yardım Şubesince değerlendirilen bu başvurular aşağıdaki koşullarda işlem görmektedir:

Bu kapsamda yapılan yardımlar:

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi,
 • Kanalizasyon-kollektör hattı ve şebekesi,
 • İçmesuyu hattı,
 • Su deposu,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park düzenlemesi gibi altyapı uygulamaları.

Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler:

  • Dilekçe,
  • Gerekçe raporu,
  • Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni-Belediye Encümeni-Birlik Yönetim Kurulu vs.)
  • Proje uygulama alanına ait döküman ( İmar planı, harita, pafta vs)
  • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,
  • Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait Metraj ve Yaklaşık Maliyeti.
  • Zaman Çizelgesi 
  • Ödenek Durum Belgesi
  • Amaç Dışı Kullanmama Taahhüdü Belgesi
   Not: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz.

   Amaç Dışı Kullanmama Taahhüdü
   Mülkiyet Sorunu Formu
   Ödenek Durum Belgesi 1
   Ödenek Durum Belgesi 2