Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2021 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Proje ve Uygulama Yardım Başvuruları Başladı

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.
2022 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 15.10.2021 tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin ise en geç 31.12.2021 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.